David Castellà i Yannick Fournier han finalitzat el grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, menció en Aeronavegació, a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Després de parlar amb els tutors Pilar Gil i Jordi Gutiérrez, del Departament de Física, van tenir clar quin seria el seu treball de fi de grau: un CanSat, un minisatèl·lit que cabés dins d’una llauna de refresc. “Seria el primer projecte de l’Escola i seria la base per a les futures promocions que volguessin treballar en un projecte d’aquest tipus”, expliquen.

En principi, el projecte era dissenyar i construir el satèl·lit, però finalment van decidir que seria més interessant llençar-lo per posar en pràctica tot el que havien fet i estudiat: la temperatura i la pressió de l’atmosfera.

A finals de novembre, a l’aeròdrom de Mollerussa, David i Yannick van enlairar el globus sonda que havien fabricat. Es tracta d’un dispositiu que, llançat a l’aire, recull dades de l’atmosfera, com la temperatura o la pressió, a temps real,  la posició del qual es controla a través d’un GPS: “Una de les grans característiques del sistema és la flexibilitat quant a l’ús que s’hi vulgui donar. L’hem fet totalment modulable, de tal manera que podíem prescindir d’una sistema sense que això afectés la resta de sistemes”, detallen. “En el nostre vol el que calculàvem era temperatura i pressió de l’atmosfera al llarg de tot el recorregut fins a arribar als 36 quilòmetres d’alçada. Futures missions podran afegir-hi un sistema Geiger per al càlcul de la radiació sense que afecti el GPS o el sistema de comunicacions IoT.”

El projecte ha durat més de cinc mesos, des de l’inici del disseny fins al llançament, i David i Yannick han deixat oberta la porta a altres estudiants que vulguin treballar en el projecte.